Ny mätmetod på bärighet av dunprodukter

Framöver kommer dunprodukter att mätas i det som heter Cubic inch (Cuin) som är en internationell mätenhet av kvaliteten på dunprodukter. Cuin används redan som enhet på bl.a. dunjackor, sovsäckar mm. – Och för att göra det lättare för användarna i framtiden, samt för att lättare kunna jämföra dunkvaliteten i olika länder, har man nu tagit fram en mätenhet som fungerar som standard – Alltså Cuin.

Så här mäter man bärighet:

  • Den gamla mätmetoden blev tidigare mätt i centimeter utifrån 20 gram dun.
  • Den nya mätmetoden mäts nu i cubic inch (Cuin) och utifrån 30 gram dun.
Detta medför självklart också några helt annorlunda och högre talangivelser – men gemensamt för både gammal och ny mätenhet är fortfarande: Ju högre bärighet/Cuin, desto finare dunblandning har använts i produkten.
Som kund hos HOME-TEX.se betyder det at du i en övergångsperiod kommer att kunna se att bägge mätenheter används i våra produktbeskrivningar. 

När du köper nytt täcke eller kudde är det några viktiga faktorer som har betydelse. För att du lättare ska kunna välja precis det täcke som passar till ditt behov kan läsa mer i vår täckesguide här

Först och främst pratar vi om bärighet, och vad är nu det? Enkelt kan det beskrivas som en mätmetod som beskriver fyllnadens förmåga att behålla värmen – Detta kallas också för isoleringsförmåga.

Gammal Bärighet: 9                              Ny bärighet mätt i Cuin: 585
Gammal Bärighet: 10                            Ny bärighet mätt i Cuin: 650
Gammal Bärighet: 11                            Ny bärighet mätt i Cuin: 725
Gammal Bärighet: 12                            Ny bärighet mätt i Cuin: 800
Gammal Bärighet: 13                            Ny bärighet mätt i Cuin: 850
Gammal Bärighet: 16                            Ny bärighet mätt i Cuin: 1100

När vi ser de två mätenheterna på bärighet ser vi att på den gamla skalan används tal från 2-16, där 16 är den högsta bärigheten och även den varmaste och mest isolerande.
På den nya skalan mäts bärigheten på en skala från 100-1100, där 1100 är den högsta bärigheten, och därmed också den varmaste och mest isolerande.
När vi tittar på duntäcken och kuddar är det en stor skillnad på hur effektivt de olika duntyperna isolerar. Det absolut mest exklusiva täcket, med den högsta bärigheten är ett ejderdunstäcke fyllt med dun från fågeln ejder. Därefter kommer dun från myskand, samt dun från gås, medan anddun ligger längst ner på listan utifrån isoleringsförmåga.
Se t.ex. våra olika produkter av duntyper här:


Ejderdun
Myskanddun
Gåsdun